Table of Contents

צרו קשר

המדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופאיים:
ראש החוג ויועץ החוג: פרופ' אלכסנדר קוליק
דוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

המדור לשפה ותרבות גרמנית: 
ראש החוג ויועץ החוג: פרופ' כריסטוף שמידט
דוא"ל: christoph@mscc.huji.ac.il

מזכירות המדורים: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

מזכירות

המדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופאיים:

יועצת לימודים: 
ד"ר נינה רודניק: ninarudnik@gmail.com

המדור לשפה ותרבות גרמנית: 

ראש החוג ויועץ החוג: פרופ' כריסטוף שמידט, חדר: 7738
שעות קבלה: יום ג' 9:30-10:30  

 

מזכירה אקדמית עבור שני החוגים:

 

מיטל ביטון

02-5883581

 meitalb@savion.huji.ac.il
שעות קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00