מזכירות

המדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופאיים:

יועצת לימודים: 
ד"ר נינה רודניק: ninarudnik@gmail.com

המדור לשפה ותרבות גרמנית: 

ראש החוג ויועץ החוג: פרופ' כריסטוף שמידט, חדר: 7738
שעות קבלה: יום ג' 9:30-10:30  

 

מזכירה אקדמית עבור שני החוגים:

 

מיטל ביטון

02-5883581

 meitalb@savion.huji.ac.il
שעות קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00