Table of Contents

צרו קשר

המדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופאיים:
ראש החוג ויועץ החוג: פרופ' אלכסנדר קוליק
דוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

המדור לשפה ותרבות גרמנית: 
ראש החוג ויועץ החוג: פרופ' כריסטוף שמידט
דוא"ל: christoph@mscc.huji.ac.il

מזכירות המדורים: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

למה ללמוד את זה?

מתעניינים בשפה הגרמנית? או בספרות הגרמנית? המדור ללימודים גרמניים נמצא בקשר הדוק עם אוניברסיטאות וחוקרים מובילים בעולם בתחום הגרמניסטיקה: במדור מלמד באופן קבוע מרצה בכיר מגרמניה שמציע קורסים בספרות הגרמנית ובתרבותה, וזאת בנוסף לביקורים של מרצים אורחים מחו"ל במסגרת סמינרים מרוכזים וכנסים אקדמיים.

לסטודנטים המעוניינים להמשיך לימודיהם לתואר שני ושלישי באוניברסיטה מוצעות מסגרות להעשרת המחקר, הן בתוך האוניברסיטה והן מחוצה לה, במסגרת שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאיים. המדור מציע שורה של מלגות לקורסי קיץ בארצות דוברות גרמנית לתקופות זמן שונות (החל ממספר שבועות וכלה בחודשיים) כדי לשפר את מיומנויות הלמידה של השפה הגרמנית והשליטה בה. בנוסף למלגות ללימודי השפה, ובמסגרת הקשרים האקדמיים שבין האוניברסיטה העברית ל"אוניברסיטה החופשית" בברלין, יוצעו לסטודנטים מצטיינים של המדור מלגות לימודים בברלין למשך כל ה סמסטר האחרון של התואר הראשון.

 

למה לימודים רוסיים ומזרח אירופיים? השפה הרוסית אינה זרה ל- 20% מכלל הישראלים, ול- 40% יש שורשים ברוסיה ובמזרח אירופה. לימודי ההיסטוריה, התרבות והשפה הרוסית אהודים על ישראלים רבים אף שאינם דוברי השפה, בשל התפקיד של רוסיה ויהודיה בעיצוב התרבות היהודית והישראלית המודרנית.

הצטרפו אלינו לתכנית היחידה בארץ בלימודים רוסיים ומזרח אירופיים.